برنامه نود مورخ 27 اسفند 1388 ، گزیده هایی از گفتگوها جنجالی در سال 88 در برنامه نود از گفتگو با کفاشیان و دادکان گرفته تا ماجرای اخراج دایی و مایلی کهن و فوتبال ناپاک و ... .