برنامه نود مورخ 27 اسفند 1388 : اهالی فوتبال در سال 88 از کلمه "پول" زیاد استفاده کردند اما هر کدام در شرایط خاصی از مایلی کهن گرفته تا قلعه نویی و رحمتی ... . کلیپی ببینید از گزیده هایی از این مصاحبه های پولکی ! .