برنامه نود مورخ 27 ، حضور حیوانات در سال 88 در فوتبال ایران کم نبود از حضور اسبها در زمین فوتبال گرفته تا الاغ سواری خداداد عزیزی و خروس فوتبالیست و ... . (برنامه: نود - تاریخ:27 اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)