سرود بسيار زيبا و دلنشين در باره شهر ها و نقاط مختلف ايران عزيز از شمال تا جنوب ، شرق تا غرب . « هفت شهر عشق و ياران امين، قلب ايران سرافراز است اين، حجت هشتم به اينجا پا نهاد، هفت جنگل دارد و هفت آسمان،‌خطه دريا دلان مازندران، بر نخل هاي سرخ خوزستان درود، شهر خرمشهر چون در خون نشست، زخم بر پيشاني کارون نشست » .