کاهش چشمگیر آمار مجروحین و مصدومین در شب چهارشنبه سوری ، اما در این میان رسانه های آمریکایی و انگلیسی از چند هفته قبل برای این شب برنامه ریزی‌های زیادی کرده بودند و با رفتار حکیمانه مردم شکست بزرگی خوردند .