خبر 20:30 از حاشیه های پزشکی شامل رکوردهای بیمارستا فارابی( 20 تا 30 عمل چشم توسط یک پزشک در روز و قطع برق در اتاق عمل و حین عمل به مدت نیم ساعت)، بیماری‌های نادر و ، نوزاد 471 گرمی که الان در یک ماهگی به سر می برد .