قسمتی از فیلم سینمایی (Home alone) : "کوین" سفارش یدونه پیتزا ممیده و به خاطر اینکه پیک پیتزایی متوجه نشه که کوین تو خونه تنهاست روش جالب و خنده داری رو به کار می بره .