کنسرت ودود مؤزن و اجرای آهنگ شاد و زیبای "ریحانه" از آلبومی به همین نام .