گروه نمایش فیتیله با اجرای "جشنواره رسانه و کودک فیتیله‌" ، شروع کار با یک دکلمه از یک "نی نی" و در ادامه برنامه های جذاب دیگر و در پایان اهدای جوایز و اهدای صدها مرغ بلورین !! .... .