پایه و اساس بازی گروهی و همکاری کردن در فوتبال ، ارسال پاس صحیح به مقصد می باشد و این امر باعث ایجاد فضا و موقعیت برای هم تیمی هم می شود . در این کلیپ دیوید بکهام در برنامه "آموزش فوتبال بکهام " چند نوع پاس متفاوت (پاس دو ضربه ای با پا، تک ضربه ای با بیرون و داخل پا و ...) را آموزش می دهد .