گزارشی خبری با موضوع ثبت عید نوروز به عنوان یک مناسبت بین المللی در سازمان ملل متحد و بیان تاریخچه نوروز در کشورهای فارسی زبان و ایران . « اکنون دیگر عید نوروز دیگر متعلق به ما نیست. عید نوروز متعلق به تمام بشر و انسان‌هایی است که در کره خاکی زندگی می‌کنند » . مدت زمان 02:08