لوح آموزش فوتبال بکهام ، این قسمت آموزش جمع کردن بازی و همچنین شگردهای دفاع کردن در فوتبال ( دفاع با توپ، دفاع تک به تک و ...) از زبان دیوید بکهام ، همراه با تمرین مورد به مورد آن .