قسمتی از برنامه " راه روشن " با حضور حاج آقای راشد یزدی و پاسخ به سوالی درباره پرداخت پول برای پیش بردن کار و حل مشکلات توسط ایشان .