اجرای دکلمه "الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم" و شعر "والا پیامدار محمد(ص)" از آلبوم "وحدت" توسط فرهاد همراه با تصاویری از زندگی و کار فرهاد . «والا پیامدار,محمد / گفتی که یک دیار / هرگز به ظلم و جور نمیماند / برپا و استوار / والا پیامدار,محمد / آنگاه تمثیل وار ... »