حاج حسین خرازی،فرمانده لشکر 14 امام حسین(ع) در اصفهان متولد شد و در اسفند ماه 1365 در عملیات کربلای 5 در حالی که یک دست داشت ، به شهادت رسید . کلیپی از این شهید بزرگوار که همرزمانش را به کار برای خداوند دعوت می کند .