در سال 1917 لورل و هاردی در جنگ جهانی اول شرکت دارند ، هنگام اعزام گروهان به میدان جنگ ، فرمانده گروهان از لورل می خواهد که در سنگر بمونه و نگهبانی بده تا موقعی که اونا از عملیات برگردند ، جنگ تموم میشه ولی لورل هنوز .... .