سومین قسمت از برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور دکتر طالب زاده نویسنده، منتقد و کارگردان با موضوع تاثیر ایدئولوژیهای جمهوری اسلامی ایران در دنیا .