نمایش بسیار زیبا وخنده آور شوی لباس فیتیله ای به سبک شبکه های خارجی ، لباس های زمستانه ، تابستانه و انواع کفش . اگر طرفدار خنده و شادی هستید توصیه میکنیم این کلیپ را از دست ندهید .