همه فکر می کنن که لورل تو جنگ کشته شده ، پس از 20 سال لورل پیدا میشه و دوست قدیمیش هاردی ، عکسشو تو روزنامه میبینه و اونو پیدا می کنه . در این قسمت هاردی ، لورل رو به خونه میبره تا با همسرش آشنا کنه ، در حالی که خونه ی هاردی در طبقه سیزدهم قرار داره و اونا بنا به دلایلی مجبور میشن چند بار بالا و پایین برن تا به خونه برسن و ... .