قسمت دوم از مستند سیاسی "اوباما" با موضوع چگونگی ظهور باراک حسین اوباما و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا .