دانلود تریلر فیلم" قطار 3:10 به یوما " به کارگردانی جیمز منگولد . « فیلم 3:10 به یوما فیلمی در ژانر وسترن است بازگشت هالیوود به این ژانر را با این فیلم میتوان یک بازگشت شکوهمندانه دانست .فیلمی که در عین بهره گیری از المان های تابت این ژانر در واقع نگاهی نوو مدرن شده به شخصیت ها دارد.شخصیت های ژانر وسترن معمولا قهرمان هایی شکست نا پذیرند و تقسیم افراد به خوب و بد و پاک و پلید به سادگی صورت میگیرد .... » .