مرد سیندرلایی بر اساس یک داستان واقعی است. داستان زندگی جیم برادوک که در دوران پریشانی نیویورک از روی ناچاری برای سروسامان دادن به زندگی خود و رسیدگی به خانواده خویش وارد صحنه بوکس شد. این کلیپ تریلر فیلم مرد سیندرلایی به کارگردانی ران هاوارد را نمایش می دهد .