اجرای زنده آهنگ "لاله عاشق" از آلبوم "فاصله" توسط محمد اصفهانی در باغ الغدیر اصفهان . « جماعت یه دنیا فرقه / بین دیدن و شنیدن / برید از اونا بپرسید / که شنیده ها رو دیدن / راز سنگرای عشق / باید از ستاره پرسید / التهاب تشنه ها رو / کی میدونه غیر خورشید / پشته ها پر از شقایق / کشته ها لاله عاشق » .