کنسرت زیبای محمد اصفهانی و اجرای آهنگ خانه دل از آلبوم " حسرت " «از داغ غمت هر که دلش سوختنی نيست / از شمع رخت محفلش افروختنی نيست / در طوف حريمش ز فنا جامه احرام / کرديم که اين جامه به تن دوختنی نيست » با نوازندگی گروه بهروز صفاریان .