آهنگ زیبای هستی تویی از آلبوم " ولایت عشق" در مدح امام رضا(ع) با اجرای زنده محمد اصفهانی .«بشکن سبوی باده را / مستی تویی هستی تویی / در این سرای نیستی / مستی تویی هستی تویی / تو آفتاب هشتمین / سر چهارده عدد / بیدار کن خواب مرا / از وحشت این دیو و دد» .