برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور حجت الاسلام رسایی با موضوع روایت حضور بنی صدر در صحنه سیاسی ایران و افشای ارتباطات او با عوامل بیگانه قبل از ریاست جمهوری .