سخنان حجت الاسلام رسایی در برنامه " دیروز،امروز،فردا" . همه ی ما ایرانیان با هر رنگ و سلیقه ی سیاسی، یک امت واحدیم و می توان رنگ سبز در کشورمان را به چهار گروه تقسیم کرد .