گونه های مختلف آفتاب پرست می توانند رنگ خود را تغییر دهند و به رنگ های گوناگونی مانند صورتی، قرمز، نارنجی، سبز، سیاه، قهوه ای و زرد در بیایند. آن ها این توانایی را به دلیل سلول های رنگیزه دار ویژه ای به نام کروماتوفور که در پوست خود دارند، به دست آورده اند. این سلول ها به پیام های هورمونی و عصبی پاسخ می دهند و باعث تغییر رنگ پوست آفتاب پرست می شوند.کلیپی از تغییر رنگ شگفت انگیز آفتاب پرست در مقابل رنگ های مختلف را مشاهده نماید .