حاشیه گرم و پرماجرای بازی تراکتور سازی تبریز و استیل آذین ؛ تب بازی پیروزی و ملوان انزلی نیز بالا بود؛ بازی پیکان و صبا باطری هم در قزوین کم حاشیه نبود .