نماهنگ زیبا و دلنشین از تصاویر طبیعت با آواز بختیاری « مو که با گلم شیرین زبونم / مهربون سیس بلال ایخونم » .