از سری قصه های شادان و تابان قسمتی با عنوان " وصله جادویی " ، شادان مثل همیشه طمع می کند و کلاه جادویی را می بیند و قصد دارد به هر شکل ممکن آنرا تصاحب کند، غافل از اینکه این کلاه نیست که جادویی است و عاقبت کار بدش را می بیند، براساس قصه های اصیل ایرانی .