از سری آموزش های دفاع شخصی ، در این کلیپ تکنیکی برای دفاع شخص هنگام گرفته شدن دست راست از طرف مهاجم ، بسیار راحت و کاربردی .