انمیشن زیبا و پند آموز بر گرفته از ضرب المثل های ایرانی با عنوان "نان خودش از گلوش پایین نمی ره"؛ به مدت 6:46