گروه فیتیله ای این بار در نقش مادر بزرگ هنر نمایی می کنند . سرود زیبای مادربزرگ فیتیله ای برای نوه های عزیزش «قد بالاتو قربون آی نازنین پسرم ، اون خنده هاتو قربون برگ گلم دخترم » .