قسمت چهارم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . در این قسمت چارلی بعد از پست دادن خسته کننده و طاقت فرسا نیاز به آرامش و استراحت دارد و به همین منظور می ره بخوابه ولی چی بگم چه خوابی... .