قسمت پنجم از برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور آیت الله فلاحیان با موضوع نقد ایرادات آقای مسعود ده نمکی در برنامه قبلی توسط آیت الله فلاحیان و جواب آقای ده نمکی به صورت ارتباط تلفنی ، همراه با پخش دیگری از اعترافات مهدی هاشمی . به مدت 16:25