دومین قسمت از برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور آیت الله فلاحیان با موضوع جنایات مهدی هاشمی و واکنش آیت الله منتظری ، همراه با تصاویری از اعترافات مهدی هاشمی از قتلها و جنایات دیگر او و متن نامه عزل آیت الله منتظری توسط حضرت امام خمینی (ره) .