قسمت اول از برنامه «دیروز، امروز، فردا» از شبکه سه با حضور آیت الله فلاحیان با موضوع روایت تاریخی زندگی سید مهدی هاشمی از همکاری با ساواک و فعالیتهای تروریستی او پس از انقلاب تا محاکمه . به روایت دکتر کوشکی، همراه با تصاویری از اعترافات مهدی هاشمی و سخنرانی حضرت امام در این مورد.