بخش پنجم از مستند «مبادله بزرگ» : فقط یک هفته پس از اسارت سه سرباز اسرائیلی در شبعا سید حسن نصرالله اعلام می کند: افسری با درجه سرهنگی در ارتش اسرائیل که با موساد کارمی کند...تحت تعقیب امنیتی قرار گرفت و با یک نقشه هوشمندانه ، قدم به قدم به لبنان کشیده شد و با پای خود به لبنان آمد .