در فردیس کرج 6 سارق مسلح در چشم به هم زدنی 14 کیلو طلا را سرقت کردند .