گروهگ تروریستی پژاک شاخه ای از از گروهک سازمان یافته پ‌.پ‌.ک است که در کوهستانهای قندیل عراق مستقر بوده و با حمایت گروهک پ.پ.‌ک‌ در شمال غرب ایران دست به ترور در داخل کشور می زدند، در این کلیپ گوشه‌ای از اعترافات عامل بمب گذاری گروهک تروریستی و صحبت های آذر عضو ارشد گروهک پژاک .