کلیپی از آموزش چند ترفند مفید استفاده از صفحه کلید در اکسل به جای موس که باعث افزایش سرعت در کار می شود .