قسمت دوم از فیلم جذاب لورل و هاردی که در جستجوی شغل می گردند و به این نتیجه میرسند که دلیل بیکاری آنها بی سوادی آنهاست و بقیه ماجرا رو خودتون ببینید .