اخبار 60 ثانیه ای فیتیله ای کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما شامل بیان نکات آموزشی .