از فنون دفاع شخصی، اگر کسی دست و گردنتان را گرفت با این تکنیک راحت و سریع می توانید هم خوددتان را آزاد و هم به حریف ضربه بزنید .