ترانه الصلاه و السلام یا همان ترانه Meditioan برگزار شده در کنسرت اسکندریه مصر .