بخشی از مولودی خوانی ویژه میلاد حضرت محمد(ص) با فریاد مدد خواهی از پیامبر مودت و مهربانی با صدای گرم و دلنشین حاج محمود کریمی . « یا رحمه للعالمین یا ابالزهرا مدد ... » .