مولودی خوانی ویژه میلاد حضرت محمد(ص) با صدای گرم و گیرای حاج محمود کریمی " سر می زنم از مستی بر حلقه ی میخانه / دیوانه ام ای ساقی ، دیوانه ی دیوانه ".