نماهنگ زیبا از برادران اهل سنت برای ولادت حضرت محمد نبی مکرم اسلام (ص) .