علی دایی پس از باخت مقابل عربستان سکوتی چندین ماهه اختیار کرد اما سرانجام پس از بازگشت با تیم پرسپولیس و کسب 6 برد پیاپی پیرامون برکناری خود از تیم ملی حرفهایی را مطرح کرد . (برنامه: نود - تاریخ:10 اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)